De STARR-methode en 5 tips

Sollicitatiegesprekken verlopen vaak via de STARR-methode. Het is een interviewtechniek om op gestructureerde wijze een betrouwbaar beeld van het gedrag  van de kandidaat te krijgen. STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie.

Een STARR-interview begint met de vraag om een situatie aan te geven over een vorige of de huidige baan waarin de kandidaat een beroep doet op een bepaalde competentie. De kandidaat wordt gevraagd de situatie zo precies mogelijk te omschrijven. Vervolgens geeft de kandidaat aan wat diens taak, functie of rol was in die specifieke situatie. Daarna komt aanbod welke actie de kandidaat vervolgens heeft ondernomen, dus hoe de taak is uitgevoerd. En uiteindelijk komt aan bod wat het resultaat is geweest. Als laatste  kan een korte reflectie volgen. Wat ging er goed, wat ging er fout en wat zou je anders doen?

Voorbeeld van een STARR

De kwaliteit in dit voorbeeld is ‘daadkrachtig’.

Situatie

Ik werkte als leidinggevende van een team van 20 man op de afdeling Logistieke Zaken. Door een reorganisatie ontstonden veel geruchten over wie wel of niet ontslagen zou worden. De sfeer in het team begon te veranderen en het werk kwam er onder te lijden.

Taak

Mijn taak of rol was om te zorgen dat het werk goed uitgevoerd zou blijven worden en dat de sfeer in het team zou terugkeren.

Actie

Ik heb het werk stil laten leggen om met elkaar in gesprek te gaan en de geruchten naar boven te halen. Individuele gesprekken gevoerd met de medewerkers om te kijken wat de behoefte is. Informatie bij managementteam ingewonnen over de feiten van de beslissing. Afspraken met medewerkers gemaakt over het werk.

Resultaat

Door mijn acties heb ik gezorgd dat de geruchten werden ontzenuwd, de juiste informatie werd gegeven, onrust verminderde daardoor, focus op het werk kwam terug . Uiteindelijk hebben we, in een roerige periode, toch de target van 90% gehaald.

5 tips voor een geslaagde STARR

  1. Werk drie belangrijke kwaliteiten uit die nodig zijn voor de functie. Zoek naar situaties binnen de laatste drie tot vijf jaar. Hoe actueler, hoe beter.
  2. Belangrijk, wijd niet teveel uit per onderdeel. Houd het kort en krachtig, niet meer dan vijf zinnen per onderdeel. De interviewer bepaalt of hij/zij er meer over wil horen.
  3. Benoem bij het resultaat cijfers of percentages. Of nog beter, wat het bedrijf het financieel heeft opgeleverd.
  4. In veel STARR-voorbeelden zitten meerderde kwaliteiten verborgen. Zoek ze op en zet dit verhaal ook eens in voor een andere kwaliteit.
  5. Oefen je STARR met anderen. Vertel ze jouw verhaal en vraag om eerlijke feedback. Het verhaal moet jou dienen, dus komt jouw kwaliteit echt naar voren?
Geplaatst op |

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>